dimecres, 21 d’octubre de 2020

FUNCIONAMENT LA COOPERATIVA

Per tal de començar a treballar a la cooperativa, el primer que vam haver de fer entre tots/totes era elaborar els estatuts que són les nostres normes de funcionament. 

Tots els temes ,es tracten a les  assemblees que són dirigides per la moderadora i la secretaria que fa les actes.

La moderadora, dóna la paraula als o les que volen participar i una vegada s'han exposat les opinions es passa a la votació .

En aquest vídeo podeu veure l'assemblea que vam realitzar per tal d'escollir el logotip de la nostra cooperativa .